Prezzo Giorno Anno
Agios Pharmaceuticals 35.39 -0.11 -0.31% 9.06%
Amgen 228.97 -2.13 -0.92% 12.62%
Celgene 109.00 -0.40 -0.37% 15.90%
Epizyme 13.40 -0.37 -2.69% 23.50%
Eli Lilly 141.31 -2.28 -1.59% 31.57%
Novartis 83.73 -1.44 -1.68% -3.27%
Acceleron Pharma 106.73 -5.34 -4.76% 151.13%

Prezzo Giorno Anno
NASDAQ 11484 -31.80 -0.28% 41.44%
NASDAQ 100 11629 -12.47 -0.11% 47.40%
S&P 500 3421 -7.56 -0.22% 13.86%