Prezzo Giorno Anno
Abbott 92.76 0.64 0.69% 9.01%
Celgene 109.40 0 0% 16.32%
Cerulean Pharma 1.00 0.01 0.99% 26.85%
Epizyme 15.89 0.07 0.44% 19.20%
Glaxosmithkline 40.94 -0.18 -0.43% 0.86%
Karyopharm Therapeutics 19.52 -0.20 -1.01% 134.05%
Novartis 86.30 -2.84 -3.11% -7.00%
Seattle Genetics 169.03 1.51 0.90% 151.91%

Prezzo Giorno Anno
NASDAQ 10433 226.02 2.21% 28.84%
Russell 2000 1442 11.02 0.77% -7.59%